Women’s Challenge 4x4
najbardziej kobiecy off-road 17-18.06.2023 Wisła

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Impreza „Women’s Challenge 4x4”, zwana dalej rajdem, jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym, realizowaną w celu promocji turystyki off-road’owej, integracji środowiska użytkowników samochodów terenowych, pojazdów UTV i ATV, wsparcia działań samorządu i organizacji regionalnych, podejmowanych w dziedzinie promocji i turystyki regionu oraz aktywizacji przedsiębiorców branży turystycznej i usług w tym regionie.

Design by artsite.bytom.pl